Zimní kurz bezpečné jízdy Jizerské hory

Vhodné pro:


Období a lokalita:


Charakter odborného kurzu:


Co vás naučíme:

 

Naučíme vás využívat tyto jízdní režimy:


Kurz obsahuje:

 

Příplatky:

 

Do parády si vás vezme zkušený řidič:

 

Poukazy a rezervace termínu: 


Kurz proběhne za předpokladu pokud máte:

 

Omezení odpovědnosti:

Účastnické podmínky

Něco vám do výuky jízdy v zimních podmínkách vlezlo? Nevadí, rezervovaný termín lze u instruktora zrušit. Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 10 dní před zahájením, můžete si zvolit termín náhradní, v opačném případě kurzovné (poukaz) bez nároku na náhradu propadá. Obě strany se zavazují k tomu, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího termínu. Za zrušení termínu ze strany účastníka je považována i změna v čase zahájení téhož dne o více jak 30 minut. Kurz se koná především během sněžení nebo do 3 dnů, dále v chladném či vlhkém počasí. Za sněhem vyjedeme do vyšší nadmořské výšky. Dostavíte-li se na místo srazu později, má instruktor právo zkrátit délku zážitku o míru vašeho zpoždění. Na jednotlivé opozdilce se na místě srazu nečeká, zážitek bude zahájen i s jedním účastníkem. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo a čas zahájení, informovat bude zákazníka nejpozději 12 hodin předem. O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonním hovorem. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu silné oblevy, nedostatku sněhu na vozovkách, nemoci nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkům. Byl-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v termínu náhradním. Zákazník má právo navržený termín odmítnout, bere však na vědomí, že zájem ze strany zákazníků je vysoký a instruktor je časově vytížený. Nedovolí-li zaneprázdněnost zákazníka či instruktora dodat službu v dané zimní sezóně, souhlasí zákazník s dodáním služby v sezóně budoucí. Pořadatel neodbavuje prošlé vouchery a nevrací finanční plnění takovému zákazníkovi, který nebyl ochotný se domluvit na oboustranně vhodném řádném nebo náhradním termínu. Náhradní termín bude v souladu s časovými možnostmi instruktora a platností poukazu.